Fõbb rendszereink:

· fõkönyvi és pénzügyi nyilvántartás

· bér és munkaügyi nyilvántartás

· tárgyieszköz nyilvántartás

· raktározás, készlet nyilvántartás

· áruforgalom, értékesítési rendszer

 

A rendszerek általános jellemzõi:

· Paraméterezhetõség, azaz az egyes alrendszerek konkrét formáját a rendszerkészítõ és a felhasználó által beállított jellemzo adatokkal nyeri el.

· Modularitás, azaz a funkcionálisan önálló feladatokat önállóan használható alrendszerek valósítják meg.

· Az egyes alrendszerek közötti kapcsolat automatikus.

· Egy bizonylat - egy rögzítés, azaz egy bizonylatot csak egyszer kell feldolgozni, akkor a bizonylat minden adata a rendszerbe kerül.

· A szigorú számadási nyomtatványok kezelése megfelel a jogszabályi követelményeknek.

· Többmunkahelyes felhasználói környezet kialakítása Novell, vagy Windows alapú hálózatban.

· A kívánt nyelvi környezet beállításának a lehetosége (angol, német, ...).

· Több megfigyelési egység bekapcsolása és ezáltal hatékony eszköze a vállalati információs rendszernek.

· Interaktiv rendszerek, azaz a lekérdezések érdekében nincs szükség elozetes feldolgozásra.

· A nagyszámú lekérdezés biztosítja a felhasználó információigényének maradéktalan teljesülését.

· A lekérdezések végrehajthatók képernyore, nyomtatóra, lemezes állományba, Excel állományba.

· Bármely lekérdezés Excel formában Windows alapra helyezheto át, ahol további manipulációnak vetheto alá.

· A folyamatok a hagyományos, kézi feldolgozásrban megszokott elveket és módszereket követik.

· Számos beépített szolgáltatás segíti a gyors adatrögzítést és visszakeresét, több szintu Help rendszer.

 

Fokönyvi és pénzügyi programrendszer jellemzõi:

· Naplórendszeru feldolgozás, naplózás a klasszikus értelemben (vevo, szállító, pénztár, bank, vegyes)

· Forintban és devizában történo nyilvántartás egyidejuleg.

· Bruttó illetve nettó alapú könyvelés, automatikus ÁFA könyvelés.

· Egyedi számlaformátum lehetosége, tetszoleges nyomtatóra (lézer, tintasugaras, mátrix nyomtató), export és devizás számlák kiállítása.

· Bizonylatszámok, számlaszámok, iktató számok automatikus képzésének lehetosége.

· Szigorú számadási nyomtatványok kezelése megfelel a törvényi eloírásoknak.

· Pénztárjelentés tetszoleges idoszakra, pénztárbizonylatok készítése.

· Folyószámla listák számlarendben, idorendben, esedékesség szerint; rendezetlen tételek, lejárt tételek, egyenleg értesíto, fizetési felszólítás, késedelmi kamat számítása, kamatterhelo levél készítése.

· Kintlevoségek közép, hosszú és rövid távú alakulása.

· ÁFA nyilvántartás számlaszámra, bizonylatszámra, teljesítéskeltre, bizonylatkeltre; hibás tételekre felhívójel.

· Azonnali fokönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás, cash flow jelentés, tetszoleges egyéb pénzügyi kimutatás, elemzo táblák készítésének lehetosége.

· Évvégi zárlati munkák és év eleji nyitás beépített algoritmussal, párhuzamos könyvelés az elozo és az aktuális években.

· Posta funkciók segítségével távoli munkahelyrol adatokat vehetünk át, illetve oda adatokat adhatunk át.

 

Bér és munkaügyi programrendszer jellemzõi:

· Teljes köru nyilvántartások vezetése APEH, TB, KSH vonatkozásában.

· Magánnyugdíjpénztári és önkéntes nyugdíjpéntári adatszolgáltatások elkészítése.

· A dolgozói nyilvántartások, elszámolásokat teljes köruen tartalmazza a rendszer (kilépo dolgozók adatlapjai).

· Automatikus kapcsolódás a szintetikához fokönyvi feladáson keresztül.

· Felhasználó által összeállítható járandóság és levonási tételek, valamint kedvezmények, cég által fizetendo tételek.

· Paragrafus szerinti, illetve göngyölített adóelolegszámítási módszerek

· A dolgozókra, jogcímekre, fokönyviszámlákra vonatkozó listák jól hasznosítható információkat adnak.

 

Tárgyieszköz nyilvántartás jellemzõi:

· Eszközök nyilvántartása fokönyviszámla, költséghely, munkahely és tevékenység szerint.

· Tartozékok nyilvántartása az eszközökhöz kapcsolódóan történik.

· Értékcsökkenés számítása a számviteli törvény valamint a társasági adó szerint.

· Értékcsökkenés számítása bruttó, vagy nettó alapon, progresszív, vagy regresszív módszerrel.

· Eszközkartonok készítése részletes forgalommal és tartozéklistával.

· Leltározási ívek, leltárfelvételi anyagok készítése.

· Kapcsolódás a szintetikához automatikus, vagy kézi fokönyvi feladással.

· Eszközre, fokönyviszámlára, munkahelyre, tevékenységre, készítheto táblák szolgálják a felhasználót.

 

Áruforgalom, raktározás, készlet nyilvántartás jellemzoi:

· Raktári terminál segítségével a helyszínen állíthatók elo a bevételi és a kiadási bizonylatok

· Nyilvántartási áras, illetve átlagáras nyilvántartási lehetoség.

· Folyamatos és fordulónapos leltárfelvétel és leltárkiértékelés

· Kapcsolódás a szintetikához fokönyvi feladással.

· Szállítólevelek, számlák készítése egyedileg eloállított formátumban, interaktív készletkezelés.

· Munkahelyi, dolgozói nyilvántartás.

· Készletszámra, fõkönyviszámlára, munkahelyre, tevékenységre, munkaszámra, szervezetre készíthetõ táblák biztosítják az információigény kielégítését.


Copyright © 2000 [Cosinus Kft.]. Minden jog fenntartva.
Utoljára módosítva: 2000. július 11.